//////

AKTUALNOŚĆ TYCH ZAGADNIEŃ

Aktualność tych zagadnień wzrosła po wydaniu ustawy z 14 vn 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. nr 23, poz. 159 z 1969 r.), która przyznała Skarbowi Państwa prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości nł^ stanowiących własności Państwa, a położonych w granicac’. administracyjnych miast oraz położonych poza tymi granicami, o ile odnośne tereny zostały objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Prawo pierwokupu w tej postaci napotkało na liczne trudności w stosowaniu go w praktyce. Okazało się bo­wiem, że ustawowe uregulowanie prawa pierwokupu jest niepre­cyzyjne i daje możliwość różnorodnych interpretacji a tym sa­mym i różnego traktowania uprawnień płynących z zastrzeże – nia pierwszeństwa kupna nieruchomości miejskiej. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *