//////

CHARAKTER NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIEJ

Sprzedaż następuje na rzecz osób posiadających kwollflkocje rolnicze wymagane przy nabywaniu państwowych nieruchomości rolnych (art. 32 pkt 2 ustawy o gospodarce terenami). W związku z tym powstaje pytonie, kiedy nieruchomości położone w mieście tracą rolniczy charekter i stają się zwyk­łymi nieruchomościami miejskimi? A ponadto, czy uzależnione to jest tylko od charakteru, w jakim są użytkowane, czy też :h okoliczności? O charakterze nieruchomości miejskiej decydują przede wszystkim  plany zagospodarowania przestrzennego, a dopiero w drugiej kolejności sposób użytkowania gruntów. Użytkowanie niemchomości miejskiej na cele rolnicze wystarcza do zakwalifikowanio jej jako nieruchomości rolnej tylko wtedy, gdy odnoś­nie do terenów, na których są położone te nieruchomości, me ma planów zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *