//////

INNE CZYNNOŚCI PRZYNOSZĄCE WŁASNOŚĆ

Nie ma więc możliwości skorzystania z tego przywileju przy okazji innych czynności przenoszących własność. Nie można wykonać prawa pierwokupu w związku z zawarciem umowy darowizny, zamiany, dożywocia, umowy o przeniesienie własności nieruchomości w celu wykononia zapi- su czy też umowy przenoszącej spodek. Tym  bardziej pier­wokup nie może być wykonany w związku z zawarciem umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste . Podobną konstrukcję przesłanek wykonania prawa pierwokupu przyjęły Inne systemy prawne. Prawo niemieckie wyraźnie ogranicza możllwość wykonania pierwokupu tylko do umowy sprzedaży (§ 504 k.c.n. oraz § 307 k.c. NRD).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *