//////

INSTYTUCJA PRAWA PIERWOKUPU

Instytucja prawa pierwokupu ma na celu zabezpieczenie nabycia prawa własności przed innymi osobami. Następuje to w drodze określenia obowiązków osoby, która będzie w przy­szłości rzecz sprzedawać, i uprawnień podmiotu, któremu sŁiży prawo pierwokupu. Takie ujęcie obowiązków i uprawnień wska­zuje na obligacyjny charakter więzi łączącej podmioty prawa pierwokupu. Pewne wątpliwości co do charakteru prawnego instytucji pierwokupu wyłoniły się na tle ustawowego prawa pierwokupu.Wysuwano tezo. iż stosunek prawny powstający z mocy ustawowego zastrzeżenia pierwszeństwa kupna należy do ka – tegorii praw rzeczowych. Opierano to twierdzenie na fakcie, że prawo pierwokupu dotyczy rzeczy i trwa tak długo, jak dłu­go istnieje sama rzecz. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *