//////

INTERPRETACJA PRZEPISÓW O GOSPODARCE

Taka interpretacja przepisów ustawy o gospodarce tere – nami wzbudziła jednak liczne kontrowersje zarówno w doktry – nie jak i w judykaturze. Znalazło to odbicie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W jednej z uchwał opowiedział się bowiem Sąd Najwyższy przeciwko stosowaniu prawa pierwokupu (wy­kupu), gdy przedmiotem umowy sprzedaży (zamiany, darowizny) jest prawo użytkowania wieczystego^^. Zgadzając się w pełni ze stanowiskiem Sądu Najwyższego należałoby podkreślić pew­ne momenty potwierdzające słuszność cytowanej uchwały. Rozstrzygając tę kwestię należy odwołać się wprost do art. 29 ustawy o gospodarce terenami. Zgodnie z tym przepi­sem prawo pierwokupu zastrzeżone jest na wypadek sprzedaży nieruchomości miejskiej nie stanowiącej własności państwowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *