//////

KOMENTATORZY KODEKSU RODZINNEGO

Komentatorzy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roz­różniają dwa rodzaje praw niezbywalnych, a mianowicie prawa ściśle związane z osobą uprawnioną (np. takie jak prawo użyt­kowania, służebność osobista, prawo do alimentacji) oraz pra­wa zaliczane do niezbywalnych, ale nie związane tak ściśle z osobą, której to prawo przysługuje (np. takie jak prawo odkupu, prawo pierwokupu, czy też wierzytelność, co do której zastrze­żono niezbywalność). Zgodnie z takim rozróżnieniem tę drugą kategorię praw niezbywalnych zaliczają do majątku wspólnego lub odrębnego uzależniając to od całokształtu sytuacji będącej przyczyną powstania takiego prawa. Nie wydaje się, aby ten pogląd był trafny w odniesieniu do prawo pierwokupu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *