//////

MOŻNA WYRAZIĆ OPINIĘ

Pierwszeństwo kupna może być także zastrzeżone względem kilku nieruchomości łącznie, o ile stanowią one jedną całość ekonomiczną, jaką jest gospodarstwo rolne (art. 1073 k.c.). Generalnie rzecz biorąc można wyrazić opinie, że prze­pisy ustanawiające prawo pierwokupu określają zarazem bliżej, w stosunku do jakiego rodzaju rzeczy nieruchomych prawo to przysługuje. Wymieniają one np. wkład gruntowy, nieruchomość rolną, gospodarstwo rolne lub jego część, albo wskazują, Iż prawo to dotyczy tylko budynków stanowiących odrębną od gruntu własność. Pewne wątpliwości co do przedmiotu prawa pierwokupu pojawiają się na tle ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *