//////

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI

Prawo pierwokupu nie może być nato­miast wykonane wówczas, gdy nieruchomości rolne są położone na terenach przeznaczonych do użytkowania rolniczego, a tak­że wtedy, gdy brak w ogóle planów zagospodarowania prze – Strzennego terenów, na których położone są nieruchomości użytkowane jako rolne. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości obciążonej pierwo­kupem. Stosunek prawny powstający w związku z zastrzeżeniem, czy to w umowie, czy też w ustawie, prawa pierwokupu nie – ruchomości, tak jak każdy Inny stosunek prawny, rodzi prawa i obowiązki dla stron. Specyficzną cechą tego stosunku jest jednak to, iż wynikające z niego prawa i obowiązki zaktywizują się dopiero w momencie powstania określonych warunków, a mianowicie dopiero w chwili zamiaru sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *