//////

ROZSTRZYGNIĘCIE KWESTII RODZAJU UMOWY

Potwierdzeniem konieczności dokonania ścieśniającej interpretacji przepisu art, 596 k.c. jest regulacja wspo – mnianej instytucji prawa wykupu. Choć jest ona bliska w treści prawu pierwokupu, to jednak zostoła przez ustowodewcę nozwa- na odmiennie. Nadto należy zauważyć, że I w tym wypadku ka- talog umów został ograniczony. Skarbowi Państwa sŁiży wpraw­dzie pierwszeństwo nabycia nieruchomości, jednakże tylko w ra­zie zawarcia umowy zamiany lub darowizny. Rozstrzygnięcie kwestii rodzaju umowy, od której uzależnio­ne jest prawo do skorzystania z pierwokupu, uwydatnia się ze szczególną siłą wówczas, gdy mamy do czynienia z czynnościa­mi prawnymi, które mają wiele wspólnych cech z umową sprze­daży i w praktyce często są z nią nawet utożsamiane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *