//////

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA FUNKCJA I ŹRÓDŁA USTAWO­WEGO PRAWA PIERWOKUPU

Prawo jako całokształt obowiązujących norm postępowania nie jest tworem stałym i podlega ciągłym modyfikacjom w związ­ku ze zmieniającymi się strukturami społecznymi oraz rozwojem życia gospodarczego. W ścisłej zależności z rozwojem ekono – micznym pozostaje rozbudowa i funkcjonowanie umów cywilno – prawny . Prawo pierwokupu, jako instytucja już uregulowana, wiąże się z rozwojem umów, a także z dynamicznymi zmianami w ży­ciu gospodarczym. Wprowadzenie ustawowego pierwszeństwa kupna jest związane ze wzrostem roli państwa w życiu społecz­no-gospodarczym. W rozwiniętym gospodarczo I zorganizowanym społeczeństwie przestaje być obojętne to, jak się gospodaruje podstawowymi środkami produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *