//////

UKSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI ORGANÓW

W związku z tym, że inaczej ukształtowa­ne są kompetencje tych organów, zaistniała konieczność nowego spojrzenia na administracyjny etap wykonania prawa pierwokupu nieruchomości miejskiej. Wypada jednak zaznaczyć, iż nie tylko prawo pierwokupu wprowadzone przez ustawę o gospodarce terenami w miastach i osiedlach budzi liczne wątpliwości w doktrynie i judykaturze. Inne postacie ustawowego pierwszeństwa kupna nieruchomości nie pozwalają także na przyjęcie jednoznacznych rozwiązań. Trudności w stosowaniu pierwokupu występują na tle ustaw związanych z przekazywaniem gospodarstw rolnych za rentę , a także w przypadku wykonywania prawa pierwokupu przez współ­właścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *