//////

USTAWA O GOSPODARCE TERENAMI

  1. Ustawa o gospodarce terenami odgrywa tym większą ro­lę w obrocie nieruchomościami miejskimi, że przewiduje również na rzecz Skarbu Państwa prawo wykupu. Prawo wykupu w tym wypadku jest w swej istocie zrównane z prawem pierwokupu, bowiem wykonuje się to prawo zgodnie z normami przewidzia – rrymi dla pierwokupu (art. 35. ustawy o gospodarce terenami). Różnice dotyczą przede wszystkim przesłanek. Prawo pierwoku­pu wykonuje się w razie zawarcia umowy sprzedaży, natomiast prawo wykupu w przypadku takich umów, jak darowizno lub zamiana oraz w związku ze zniesieniem współwłasności nieru­chomości, której współwałścicielem jest Państwo. Biorąc pod uwagę chronologię, na drugim miejscu nale­ży wymienić ustawę z 29 VI 1963 r. o zagospodarowaniu wspól­not gruntowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *