//////

WYNIK REALIZACJI PRAWA NIEZBYWALNEGO

Nabycie rzeczy jako wynik re­alizacji prawa niezbywalnego, w naszym wypadku prawa pierwo­kupu, spowoduje więc wejście jej do majątku wspólnego. Ma to uzasadnienie również w tym, że najczęściej ceno przedmiotu nabywanego w drodze wykonania prawa pierwokupu jest pokrywena z dochodów wspólnych . Natomiast należałoby przyjąć,Iż nie jest możliwe rozszerzenie małżeńskiej wspólności usta – wowej o uprawnienia płynące z ustawowego prawa pierwokupu (art. 49 § 1 pkt 1 k.r. I op.). Prawo pierwokupu jest jednocześnie prawem niepodzlel – nym, chyba że przepis Inaczej stanowi. Niepodzielność prawa pierwokupu oznacza, że uprawniony może Je wykonać jedynie co do całości przedmiotu objętego tym prawem. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *