//////

ZA UZNANIEM UMOWY SPRZEDAŻY

Także w literaturze radzieckiej wypowiadano się za uznaniem umowy sprzedaży jako jedynej czynności prawnej uprawniającej do skorzystania z prawo pier­wokupu. Nieco odmiennie reguluje tę kwestię prawo austriac- kie, bowiem zosedniczo zakazuje rozszerzania prawa pierwoku­pu na inne rodzaje pozbycia się rzeczy (poza sprzedażą). Nie wyklucza jednak innego umownego ukształtowania wamn – ków wykonania pierwokupu (§ 1078 k.c.a. ). Możliwe jest więc w prawie oustriackim ustawowe rozszerzenie przypadków dokonywonio czynności prawnych pozwalających na skorzysta­nie z pierwszeństwa kupna. Obowiązujące w noszym systemie prawnym przepisy o wy­konaniu pierwokupu skłenioją do przyjęcia zasady, iż tylko umowa sprzedaży może stać się przesłanką wykonania prawa pierwokupu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *