//////

ZALICZANE DO CZĘŚCI SKŁADOWEJ GRUNTU

Przepis art. 151 k.c. jest wyjątkiem od ogólnej zasady superfi – cies solo cedit. W tym wypadku bowiem bu­dynek zaliczany jest do części składowej gruntu, na którym zasadniczo został postawiony . Stanowi więc własność osoby, która jest właścicielem nieruchomości, na której budynek został wzniesiony. Wykonanie w tej sytuacji prawa pierwokupu zrodziło­by dziwną sytuację prawną. Podmiot uprawniony z tytułu pierwo­kupu stałby się jedynie właścieielem gruntu bez udziału we współwłasności budynku, który na tym gruncie stoi. Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości ma przede wszystkim służyć prawidłowemu gospodarowaniu gruntami i ma umożliwić uzyskiwanie własności nieruchomości. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *